Privacybeleid

Over deze website

Deze website wordt beheerd door Het Saitama Sport Comité.

Copyright

Alle rechten aangaande elk bestand op deze website, zoals documenten, afbeeldingen en de inhoud daarvan zijn in principe eigendom van de gemeente Saitama en Het Saitama Sport Comité. Daarnaast behoort het copyright van sommige afbeeldingen toe aan de originele maker van deze afbeeldingen. Het is verboden documenten of afbeeldingen van deze website te gebruiken of herproduceren zonder toestemming. Echter, in het geval er een acceptabel gebruiksbeleid bestaat met betrekking tot elk onderdeel van de website, zal dit beleid voorrang krijgen.

Beleid voor bescherming van persoonlijke informatie

Het beschermen van persoonlijke informatie die het Saitama Sport Comité en Het Saitama Sport Comité vergaren door hun activiteiten wordt gezien zowel als sociale verplichting als wettelijke verplichting. Wij doen ons best om zorgvuldig om te gaan met het gebruik en de bescherming van persoonlijke informatie. Beleid voor omgang met persoonlijke informatie.

Beleid voor omgang met persoonlijke informatie

Het Saitama Sport Comité vindt dat het beschermen van persoonlijke informatie van klanten en leden een belangrijke verantwoordelijkheid is. Zodoende zet het het volgende beleid uit en volgt deze nauwkeurig op.

  1. Strikt opvolgen van wetten omtrent persoonlijke informatie. De organisatie volgt wetten omtrent persoonlijke informatie strikt op. Ook volgt ze andere relevante regels op en werkt naar bescherming van persoonlijke informatie.
  2. Door het implementeren van beveiligingsmanagement om persoonlijke informatie te beschermen zal de organisatie gepaste stappen ondernemen om te voorkomen dat er onrechtmatige toegang wordt verkregen tot persoonlijke informatie en om te beschermen tegen het lekken van informatie en de daaruit volgende schade, laster, of verlies.
  3. Zaken aangaande het omgaan met andere persoonlijke informatie. Wanneer persoonlijke informatie wordt verzameld of vergaard zal de organisatie aangeven met welke reden dit gedaan wordt en de informatie op gepaste wijze gebruiken. Met betrekking tot de persoonlijke informatie in het bezit van de organisatie zal de organisatie gepast optreden wanneer een persoon een verzoek doet met betrekking tot het openbaren, aanpassen, of verwijderen van informatie, of wanneer een persoon een klacht of vraag over deze informatie indient.
  4. Voortdurende verbetering van het compliance programma. Wij verbeteren voortdurend ons interne compliance programma voor het beschermen van persoonlijke informatie.

Over links

In principe staat het vrij naar deze website te linken. Echter wanneer de inhoud van de oorspronkelijke website en de methode van linken worden geacht “in tegenstelling tot openbare orde en moraliteit” te zijn, of wanneer “een derde partij schade berokkent of verlies in vertrouwen in Het Saitama Sport Comité” teweeg brengt, zal de organisatie verzoeken dat een link wordt verwijderd of aangepast. Daarnaast verzoeken we, omdat de URL voor elke pagina soms worden veranderd of verwijderd, dat u linkt naar de hoofdpagina—https://saitama-trainingcamp.jp voor verwijzingen naar informatie over trainingskampen. Als u toch direct linkt naar andere pagina’s dan de hoofdpagina, maak het dan duidelijk in schrift dat de Saitama Trainingskamp Gids de home pagina is voor deze link.

Weergave op apparaten anders dan PC

Wij hebben onze website zo ingericht dat deze ook optimaal wordt weergegeven op mobiele apparaten, maar we kunnen niet garanderen dat het met elk model werkt zoals bedoeld. We vragen vooraf om uw begrip dat in sommige gevallen toegang vanaf mobiele apparaten deels niet mogelijk is.

Als u vragen of opmerkingen over de website heeft neem dan contact met ons op via de informatie hieronder

Het Saitama Sport Comité
TEL.(+81)48-762-8334 / FAX.(+81)48-762-8474
» Formulier voor navraag per email